“Najgorsza chorobą świata jest myślenie. Jest bowiem nieuleczalne.”

Erich Maria Remarque

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia specjalizuje się w leczeniu bólów różnego pochodzenia. Zapewniamy specjalistyczną diagnostykę. W leczeniu zespołów bólowych wykorzystujemy metody farmakologiczne i niefarmakologiczne, w tym blokady nerwów obwodowych, przezskórną stymulację nerwów obwodowych (TENS), Cefaly – zewnętrzny stymulator nerwu trójdzielnego (e-TNS). W wybranych przypadkach współpracujemy z rehabilitantem. W najbliższych planach jest wprowadzenie w zakres leczenia akupunktury. więcej

Poradnia Neurologiczna

Neurolog Joanna Drat – Gzubicka to specjalista w dziedzinie diagnozowania i leczenia pacjentów ze schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej na wykonywanie badań EMG, czyli badania, które pozwala skutecznie ocenić czynność mięśni i nerwów oraz połączeń nerwowo-mięśniowych. Zajmuje się także leczeniem zespołów bólowych o różnej etiologii. więcej

Pracownia EMG

Elektromiografia – EMG jest badaniem, które pozwala ocenić przewodzenie w nerwach obwodowych oraz czynność mięśni. Pozwala wykryć obecność takich schorzeń jak miopatia lub neurogenne uszkodzenie mięśni. Jest rutynowo wykonywanym oraz małoinwazyjnym badaniem niezbędnym do oceny rodzaju, lokalizacji i stopnia uszkodzenia nerwów obwodowych i mięśni. Proszę o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi przygotowania pacjenta do badania EMG. więcej


Prywatna praktyka neurologiczna
Pracownia EMG

ul. 31 Stycznia 31
89-600 Chojnice

rejestracja telefoniczna 607 43 03 72